Fantoft Studentby

Har på oppdrag for Fleksibo montert 75 kjøkken i de to nye boligblokkene på Fantoft.